Dzieci są naturalnie ciekawe i dzięki tej ciekawości mogą zdobywać nowe doświadczenia, rozwijać się, osiągać cele i odnosić sukcesy. Jednakże niezwykle ważne jest zapewnienie, aby ta ciekawość była pobudzana od najmłodszych lat, nie hamowana, i dana możliwość eksperymentowania. Dlatego też w naszym przedszkolu podejmujemy szereg działań, aby do tego przyczynić się. Dzieci mogą brać udział w różnorodnych zajęciach, w tym sportowych, językowych, twórczych, artystycznych, koncertach, przedstawieniach teatralnych, itp. Dzięki temu mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań.

Ciekawość to cecha związana z poznawaniem nowych rzeczy, zwłaszcza tych, które wpisują się w naszą sferę zainteresowań. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że sposób prowadzenia zajęć stanowi naturalny bodziec dla dziecka do nauki. Dzięki temu można stale próbować nowych rzeczy i wyciągać wnioski, nie tylko z sukcesów, ale również z popełnianych błędów.

Jak zatem pobudzać ciekawość dzieci? Nasi nauczyciele przygotowują zajęcia w sposób bardzo inspirujący, zgodnie z podstawą programową. Wprowadzają gry sportowe, które poprawiają koncentrację. Dzieci mogą także wykonywać wiele zadań samodzielnie, mają możliwość testowania nowych tekstur i brudnych substancji, malowania palcami oraz przeprowadzania eksperymentów chemicznych. Jednocześnie ciekawym urozmaiceniem są nietypowe święta, podczas których można nauczyć się wielu nowych rzeczy, prezentowanych w bardzo zabawny i przystępny sposób dla dzieci.

Czasem wystarczy zadać dzieciom zagadkę lub dać im problem do rozwiązania. Okazuje się, że nawet przedszkolak będzie próbował wykonać zadanie i szukać możliwych rozwiązań. A im większą samodzielność mu w tym obszarze damy, tym większe prawdopodobieństwo, że zapamięta nie tylko wnioski, ale także sposób, w jaki osiągnął cel.

Dlatego dbajmy o to, aby dzieci mogły rozwijać swoją ciekawość. Wspierajmy ją, nie blokujmy.