Extracurricular activities

Roboklocki

We shape creativity and logical thinking

Roboklocks – Lego® Duplo sets for children aged 3-4 years and Lego®

We Do sets for children aged 5-7 years are used during the classes. Thanks to this type of activity, children:
– learn and record colors, sizes and shapes, learn how to compare sizes (length, quantity,
width, height), classify and sort them
– learn to reproduce the above attributes on the model, learn how to distinguish sides – left,
right – both on the model instruction and in space (e.g. we move right one place)
– learn how to control the time to complete a task
– learn how to follow the rules in order (unpacking and cleaning)
– they learn how to cooperate individually (child – child) and group cooperation
– learn how to focus on the spoken words (presented story) and reflect them in the created
structure
– they develop their spatial imagination by planning and arranging space (buildings,
characters)
– they practice concentration during the task, from the beginning to the end, and then present
the effect

Mini tenis

We develop activity and teach positive competition

Mini-tennis – during the classes, children learn basic tennis behavior and learn the basics of forehand, backhand and service. Additionally, during 30 minute meetings, they get used to tennis equipment – net and soft balls. They also develop eye-hand and hand-leg coordination skills. Weekly training also helps to support physical fitness and helps build positive habits in children.

Karate

Rozwój poprzez współpracę

Zajęcia odbywają się na podstawie autorskiego programu, przygotowanego na bazie wiedzy zdobytej podczas studiów oraz wielu szkoleń metodycznych, a także doświadczenia z wieloletniej pracy z dziećmi. Założeniami programowymi tego przedsięwzięcia jest wspomaganie harmonijnego rozwoju dzieci z głównym naciskiem na profilaktykę wad postawy i stóp. Dodatkowym atutem będzie nauka wybranych zagadnień z Karate Tradycyjnego, co wpłynie na poprawę procesów poznawczych dzieci, zmniejszenie nadpobudliwości ruchowej, wzmocnienie wiary we własne siły, umiejętność współpracy w grupie i co dla nas, pedagogów kultury fizycznej, ważne wzbudzenie potrzeby regularnego podejmowania ćwiczeń fizycznych.

Dance

Getting used to music and the correct rhythm

Dance – dance classes are conducted by Mr. Adrian Foksiński, who is the vice champion of Poland and a finalist of the World Championships. During the classes, children get used to the music and learn how to make movements according to the rhythm. They also exercise memory, concentration and self-confidence. Another advantage is that the dance classes improve the figure of preschoolers. They also become a great form of fun and enjoyable free time.

Glinolandia

Shaping coordination through manual games

Glinolandia – Classes are conducted on the basis of perfect stimulating fun, influencing: the development of manual skills, exercise coordination, as well as perceptiveness and creativity in the design of spatial composition. Objects made in the studio, during classes, are perfectly functional and decorative at home, they are also great gifts.

Clay is a material that fantastically develops artistic abilities, awakens artistic sensitivity and creative enthusiasm. Working with clay teaches creativity, patience, organization, planning and responsibility for the thing done, but most of all it is great fun, which is why we especially encourage parents to send their children to ceramics classes.

Swimming Pool

We let children get used to water stress-free

Szkoła Pływania FALA powstała w 2004 roku wraz z otwarciem Centrum Basenowo – Sportowego REDECO przy ul. Rogowskiej 52a we Wrocławiu (obecnie Fitness Academy Rogowska) gdzie nieprzerwanie prowadzimy zajęcia nauki pływania dla niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych.

Osobiste pasje trenerów związane ze sportem, kierunkowe wykształcenie, bogate doświadczenie oraz zaangażowanie ułatwiają im nawiązywanie kontaktów z kursantami w każdym wieku. Dużym plusem jest stosowanie przez nich nowoczesnych metod nauczania, które aktywizują dzieci i pomagają bezstresowo pokonać lęk przed wodą.

Rytmika

Wsparcie rozwoju dziecka poprzez ćwiczenia muzyczno-ruchowe

Rytmika jest techniką wychowania muzycznego, kształtującą kulturę muzyczną i słuch dziecka. To różnego rodzaju ćwiczenia muzyczno-ruchowe, wspierające także rozwój intelektualny, fizyczny, emocjonalny. Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, poprawiają pamięć, zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną u dzieci. Dają im także solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują umiejętności językowe oraz matematyczne.

 

We are a modern kindergarten

We care for the education and proper development of all children – our dear pupils

Our kindergarten also hosts music concerts and theater performances once a month. We are also visited by various guests who talk about their work or conduct interesting workshops adapted to the age of children, their needs and possibilities, which are also a response to the implementation of the core curriculum.