Program zajęć „English every day”

Prowadzący: Wiktoria Weber

Zajęcia odbywają się w każdej grupie wiekowej, codziennie od poniedziałku do piątku

Charakterystyka programu

Program zajęć z języka angielskiego w przedszkolu KIDS ISLAND jest starannie zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić dzieciom przyjemne i efektywne wprowadzenie do języka angielskiego oraz rozwijać umiejętności komunikacyjne w sposób dostosowany do wieku i poziomu rozwoju wszystkich naszych przedszkolaków.

Cel główny:

Główny cel nauczania języka angielskiego w przedszkolu to wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego poprzez stworzenie przyjaznej i zachęcającej atmosfery nauki, rozwijanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych oraz budowanie pozytywnego stosunku do nauki języka obcego.

Cele szczegółowe:

– Rozbudzenie ciekawości i zainteresowania językiem angielskim i chęci jego używania. Ważne jest, aby dzieci miały pozytywne doświadczenia związane z nauką języka angielskiego, dlatego celem jest tworzenie przyjaznej, zabawnej i zachęcającej atmosfery na lekcjach.

– Uwrażliwiania dzieci na język angielski spotykany w życiu codziennym

– Rozwijanie umiejętności komunikacji na poziomie wyrazu i zdań. Zachęcanie dzieci do wypowiadania się w języku angielskim poprzez zabawy, role-play, krótkie dialogi i inne interaktywne aktywności.

– Rozumienie krótkich historyjek czytanych i opowiadanych – rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu.

– Budowanie świadomości kulturowej: Wprowadzanie dzieci w podstawowe elementy kultury anglojęzycznej poprzez opowiadanie o zwyczajach, tradycjach, świętach i obyczajach krajów anglojęzycznych.

– Przygotowanie dzieci do czytania wyrazów w języku angielskim poprzez metodę globalnego czytania

Metody pracy wykorzystywane na zajęciach:

Metoda na jakiej pracujemy w grupach to metoda naturalna, która naukę angielskiego opiera się na podobieństwie procesu nauki pierwszego języka do procesu nauki języka obcego. Ta metoda zakłada, że przedszkolaki uczą się języka poprzez naturalne środowisko komunikacyjne, interakcję z nauczycielem i innymi dziećmi oraz regularne eksponowanie się na autentyczne materiały językowe.

– W metodzie naturalnej priorytetem jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, a nie tylko opanowanie gramatyki czy wyuczenie się słownictwa. Dzieci uczą się języka, stosując go w praktyce w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

– Metoda naturalna promuje imersję językową, czyli otoczenie dziecka językiem docelowym tak często, jak to tylko możliwe. Może to obejmować rozmowy z nauczycielem, oglądanie filmów lub słuchanie muzyki w języku angielskim.

– Metoda naturalna minimalizuje użycie tłumaczenia na język ojczysty. Zamiast tego, nauczyciel stara się używać języka angielskiego w sposób zrozumiały dla przedszkolaków poprzez gesty, obrazki, czy inne sposoby wyjaśniania.

– Dzieci mają dostęp do autentycznych materiałów językowych, takich jak artykuły prasowe, filmy, czy nagrania audio, które są dostosowane do ich poziomu umiejętności i interesów.

– Metoda naturalna promuje elastyczność w procesie nauczania, umożliwiając dostosowanie zajęć do indywidualnych potrzeb i stylów uczenia się przedszkolaków.

Pomoce wykorzystywane do pracy:

– Tablica interaktywna
– Karty obrazkowe (flashcards)
– Materiały audio i wideo
– Gry i zabawy edukacyjne
– Aplikacje edukacyjne
– Materiały autentyczne

Tematy realizowanych zajęć:

1. Hello! What’s your name?
2. Colours! What’s your favourite colour?
3. Let’s count together! 1, 2, 3… 10! How old are you?
4. What is in my classroom? School supplies!
5. Leaves are falling down! Hello Autumn!
6. What’s the weather like today? Weather!
7. What should I wear today? – Clothes!
8. Body parts!
9. Emotions! How are you today?
10. Let’s go to the farm!
11. Home! Sweet Home!
12. Animals at Home!
13. Toys! Santa Claus is coming to us!
14. It’s cold outside!
15. Waiting for Christmas and New Year Eve!
16. Let’s start New Year
17. It is WINTER time!
18. Clothes
19. Tell me something about your FAMILY!
20. Where your parents work? – jobs
21. Valentine’s Week!
22. Daily rutine
23. It is SPRING time
24. Easter!
25. Hobbies – I like! I don’t like!
26. I can do…! I can’t do…! SKILLS
27. Sport – Let’s move!
28. Fruit and vegetables are healthy!
29. It is PICNIC time! – food
30. Wild Animals! – Let’s go to the zoo!
31. It is SUMMER time!
32. How we can get there? – transport
33. Let’s go on holiday!

Ewaluacja zajęć:

– Obserwacje nauczyciela języka angielskiego: Nauczyciel może obserwować aktywność i zaangażowanie dzieci podczas zajęć, ich zdolność do komunikacji w języku angielskim, oraz stopień zrozumienia i wykorzystania nowego materiału językowego.

– Częste powtórki tematyczne.

– Feedback od dzieci

– Obserwacje interakcji między dziećmi: Nauczyciel obserwuje, jak dzieci komunikują się między sobą w języku angielskim poza prowadzonymi przez nauczyciela języka angielskiego aktywnościami.

– Ćwiczenia praktyczne: Przeprowadzanie krótkich ćwiczeń praktycznych, np. krótkiego quizu lub gry, w których dzieci muszą wykorzystać nowe słownictwo lub struktury językowe.

– Feedback od rodziców: Komunikacja z rodzicami.

Nauczyciel prowadzący (krótkie bio)

Hello! Nazywam się Wiktoria, jestem pasjonatką języka angielskiego i nauczycielką z sześcioletnim doświadczeniem w nauczaniu. Moja misja jako nauczyciela to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim inspiracja i motywacja moich podopiecznych do osiągania swoich celów językowych. Zawsze staram się tworzyć dynamiczną i interaktywną atmosferę w klasie, gdzie każde dziecko czuje się swobodnie w wyrażaniu swoich myśli i rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych. Moje lekcje są oparte na różnorodnych metodach nauczania, w tym na autentycznych materiałach, grach i technologii, aby zapewnić efektywne i interesujące doświadczenie edukacyjne. Jestem przekonana, że każdy może osiągnąć swój pełen potencjał językowy przy odpowiednim wsparciu i motywacji. Z niecierpliwością czekam na możliwość dzielenia się moją pasją do języka angielskiego i wspólnego odkrywania jego piękna i bogactwa wraz z naszymi przedszkolakami!

Zdjęcia z zajęć