Jak rodzice mogą wspierać rozwój dziecka?

Przedszkole podejmuje szereg działań, których celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Należy jednak podkreślić, że jest to proces bardzo rozłożony w czasie i niezbędne jest w nim współdziałanie rodziców i nauczycieli. Co w związku z tym mogą robić rodzice, żeby przyczynić się do tego, aby ich dzieciom lepiej funkcjonowało się w społeczeństwie? Jakie działania mogą podejmować oni w warunkach domowych? Poniżej kilka wskazówek dla rodziców właśnie  

I sposoby wspierania rozwoju mowy:

 • wspólne czytanie z dzieckiem książeczek, opowiadań;
 • zachęcanie do naśladowania odgłosów z otoczenia;
 • mówienie do dziecka, opowiadanie mu o otaczającej go rzeczywistości;
 • zabawy polegające na dobieraniu ilustracji do wypowiedzianego słowa, żeby nadać mu sens;
 • zabawy logopedyczne, np. rozdmuchiwanie piórek ułożonych na stole, dmuchanie w rurkę do picia, dmuchanie w gwizdek, nadymanie policzków;
 • wypowiadanie prawidłowych słów, nie należy stosować zniekształceń czy swoistej mowy dziecięce;

II sposoby wspieranie rozwoju ruchowego:

 • wspólne zabawy na świeżym powietrzu, na placu zabaw;
 • organizowanie torów przeszkód;
 • wykonywanie wspólnie z dzieckiem ćwiczeń rozciągających;
 • spacery, wspinaczki górskie;
 • wycieczki rowerowe;
 • zabawy muzyczno-ruchowe w domu;

III wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego:

 • zabawy związane z odgrywaniem różnych ról;
 • wspólne zastanawianie się, jakie emocje towarzyszą bohaterom czytanych książeczek (dlaczego ktoś jest smutny/wesoły/zdenerwowany?);
 • nieukrywanie własnych emocji, mówienie o tym, jakie emocje towarzyszą nam dorosłym;
 • zachęcanie do nawiązywania nowych znajomości z innymi dziećmi, np. na placach zabaw, wycieczkach;
 • zabawy z kostką emocji – na dużej kostce można nakleić zdjęcia różnych emocji i rzucać nią; zadaniem dziecka może być pokazanie takiej samem emocji lub powiedzenie, kiedy może się ona pojawić i dlaczego;
 • dawanie dzieciom obowiązków domowych i dbanie o to, aby się z nich wywiązywały;

IV wspieranie rozwoju poznawczego:

 • układanie historyjek obrazkowych i opisywanie tego, co się znajduje na ilustracjach;
 • uczenie się tekstów piosenek, wierszyków;
 • wspólne rozwiązywanie zagadek i łamigłówek;
 • wyszukiwanie różnic i podobieństw na obrazkach;
 • wykonywanie eksperymentów w domu;
 • segregowanie przedmiotów, zabawek wg kolorów, kształtów czy wielkości.

Większość opisanych działań rodzice podejmują na co dzień. Warto jednak mieć świadomość, że czasem niewiele jest potrzebne, żeby możliwe stało się wsparcie rozwoju dziecka. Wszystkie te aktywności mają jeszcze jedną, najważniejszą zaletę. Pozwalają one na wspólne spędzenie czasu i zdobycie nowych doświadczeń.

A więc do dzieła!!!

Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz