Przedszkole prywatne Wrocław Kidsisland

Każde dziecko jest dla nas ważne! Pragniemy rozwijać pasje i pomagać dzieciom odkrywać własną drogę.

Dlaczego przedszkole prywatne Kidsisland?

Dziecko potrzebuje rozwoju, indywidualnego podejścia i zrozumienia!

Pragniemy budować dziecięcą pewność siebie, wzajemne zrozumienie i kreatywność każdego dziecka. Pomagamy wychowywać poprzez zabawę. Cieszymy się gdy nauka przynosi dzieciom radość i przyjemność. 

Prywatne przedszkole?

Tak! To świetny wybór dla Twojego dziecka!

Prywatne przedszkola mają kilka zalet, które mogą przekonać rodziców do wyboru takiej placówki dla swojego dziecka. Przede wszystkim, prywatne przedszkola zazwyczaj mają mniejsze grupy dzieci, co pozwala na bardziej indywidualne podejście do każdego dziecka i dostosowywanie programu do jego potrzeb. Ponadto, prywatne przedszkola mają często wyższy standard nauczania, oferując dodatkowe zajęcia i lepsze wyposażenie niż publiczne przedszkola.

Prywatne przedszkola są również bardziej elastyczne, oferując różne opcje i lepszą komunikację z rodzicami. Należy jednak pamiętać, że prywatne przedszkola są zazwyczaj droższe i nie są dostępne dla każdego rodzica. Zanim zdecydujemy się na prywatne przedszkole, warto dokładnie rozważyć swoje możliwości finansowe i znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swojego dziecka.

Jesteśmy dla rodziców!

Doceniamy Wasze zaufanie i wsparcie

Przedszkole prywatne może być dobrym wyborem dla rodziców, którzy poszukują bardziej spersonalizowanego podejścia do edukacji swojego dziecka oraz dla tych, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne dla swojego dziecka. Rodzice, którzy chcą zapewnić swojemu dziecku dodatkowe zajęcia i programy, takie jak nauka języków obcych, sztuka, muzyka, czy zajęcia sportowe, także mogą znaleźć w przedszkolach prywatnych większą różnorodność.

Jednakże, prywatne przedszkola mogą być droższe niż przedszkola publiczne, więc rodzice powinni dokładnie rozważyć swoje opcje finansowe przed podjęciem decyzji. W końcu, wybór przedszkola zależy od indywidualnych potrzeb, preferencji i sytuacji finansowej rodziny.

Jesteśmy nowoczesnym przedszkolem prywatnych

Dbamy o wykształcenie dzieci i podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej.

  • zapewniamy prawidłową opiekę, ochronę przed przemocą i poszanowanie godności osobistej każdego dziecka,
  • przygotowujemy wychowanków do podjęcia nauki w szkole,
  • współdziałamy z rodziną wspierając ją w wychowaniu dziecka,
  • wspomagamy indywidualny rozwój dziecka z wykorzystaniem jego możliwości psychicznych, fizycznych oraz własnej inicjatywy.

Cała kadra pedagogiczna dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenia jakości pracy z dziećmi. Nauczycielki uczestniczą w różnego rodzaju kursach i warsztatach. Umiejętnie diagnozują potrzeby dzieci. Praktycznie wykorzystują wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania, stosują zróżnicowane i aktywizujące metody pracy.