Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów i decyzją Ministra Edukacji Narodowej placówki edukacyjne i przedszkola oraz żłobki zostaną zamknięte w dniach 16-25 marca 2020 r.
W dniach 12-13.03.2020 r. placówki będą czynne, jednak nie będą realizowane zajęcia edukacyjne. Dzieci, które nie będą mogły zostać w domu, będą miały w tych dwóch dniach zapewnioną w szkołach opiekę wychowawczą.
Jednocześnie apelujemy by rodzice, którzy zostaną z dziećmi wykorzystali ten czas dwóch tygodni na wsparcie edukacyjne swych dzieci (powtarzanie materiału, ćwiczenia itp.).
Okres ten można przeznaczyć na spacery i przebywanie na świeżym powietrzu, należy jednak unikać wspólnych zabaw w grupach rówieśniczych by unikać wszelkiego zagrożenia.