Czy dzieci lubią wychodzić na świeże powietrze, żeby miło spędzać czas? Oczywiście. Czy aktywności ruchowe są dla nich dobre? Jak najbardziej! Konieczne jest podkreślenie, że wszystkie działania wykonywane w parku, lesie czy na placu zabaw są dobre dla rozwoju dziecka i niosą za sobą wiele korzyści. Jakie są to korzyści? Odpowiedź zaprezentujemy poniżej.

Przede wszystkim, dziecko ma możliwość zdobywania nowych doświadczeń ruchowych. Doskonalona jest koordynacja, planowanie ruchu, panowanie nad ciałem, umiejętność dostosowania siły do wykonywanego zadania, wykonywanie ruchów naprzemiennych oraz doskonalenie współpracy oburęcznej. Plac zabaw to świetne miejsce na rozwijanie sprawności fizycznej, integracji sensorycznej oraz wzmacnianie napięcia mięśniowego.

Aktywne spędzanie wolnego czasu przyczynia się również do wzmocnienia odporności dziecka. Jest także bardzo skuteczną metodą walki z chorobami cywilizacyjnymi takimi jak otyłość, cukrzyca, problemy z krążeniem.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę? Ruch i świeże powietrze mają działanie terapeutyczne. Pomagają dziecku poradzić sobie z napięciem i stresem, rozładować trudne emocje.

Ważne jest jednak, aby nie przesadzić i nie zamęczyć dziecka tymi aktywnościami. Każdy z nas potrzebuje bowiem odpoczynku. Pobyt w przedszkolu wiąże się z doświadczaniem różnorodnych bodźców, poznawaniem nowych rzeczy, spotkaniem nowych osób. Dzieci muszą więc mieć przestrzeń na to, żeby odreagować to wszystko, co się działo i uspokojenie się. Nie zawsze jest to możliwe na spacerze, rowerze czy na placu zbaw. Należy więc obserwować dziecko i jego poziom pobudzenia oraz proponować mu po przedszkolu takie zabawy, które będą działały wyciszającą.

W związku z tym – korzystać z aktywności ruchowych, ale rozsądnie.