Zajęcia plastyczne są nieodłącznym elementem pracy w przedszkolu. Dzieci chętnie malują, rysują czy wyklejają. Daje im to dużo radości i satysfakcji. Jednak okazuje się, że takie zajęcia spełniają jeszcze wiele innych, istotnych funkcji. Jakich? Zapraszam do zapoznania się z tekstem na temat wpływu zajęć plastycznych na rozwój dziecka.

Wspieranie prawidłowego rozwoju dziecka jest jednym z najważniejszych zadań, jakie stawia się przed placówkami edukacyjnymi. Okazuje się, że można to osiągnąć dając dziecku możliwość ekspresji twórczej. Zajęcia plastyczno-konstrukcyjne wpływają m.in. na sferę poznawczą. W jaki sposób? Dzięki nim mamy szansę w odpowiedni sposób stymulować oraz rozwijać wrażliwość dziecka, zarówno wzrokową, słuchową, jak również dotykową. Młody człowiek lepiej się koncentruje i doskonali swoją spostrzegawczość. Jest też bardziej świadomy tego, co dzieje się obok niego. Zaczyna zwracać uwagę na ludzi, rzeczy i zjawiska. W trakcie zajęć plastycznych rozwijana jest wyobraźnia, twórczość i kreatywność. Kształtują się także podstawowe operacje umysłowe, do których zalicza się syntezę, analizę i prowadzenie uogólnień.

Pozytywny wpływ zajęć plastycznych staje się widoczny również w sferze emocjonalnej. Dzieci chętniej się wypowiadają, zaczynają mówić o swoich emocjach, nazywają uczucia, które im towarzyszą w różnych sytuacjach. Są bardziej zmotywowane i chętne do działania. Potrafią dokonywać samooceny, mówią o tym, jakie są ich słabe i mocne strony. Odpowiednio prowadzone zajęcia mogą również wpływać na rozwój zachowań prospołecznych oraz pojawienie się umiejętności współpracy i współdziałania w zespole. Dochodzi także do minimalizowania zachowań trudnych, agresywnych. Dziecko jest bardziej świadome siebie, szybciej się wycisza i uspokaja. Ma też lepszy kontakt z nauczycielami i rówieśnikami.

Zmiany widoczne stają się też w sferze działaniowej. Dziecko zaczyna częściej wykazywać inicjatywę do podejmowania działań i nie zniechęca się, gdy pojawiają się jakieś niepowodzenia. Rozwijają się również jego umiejętności manipulacyjne. Lepiej radzi sobie z wykonywaniem ćwiczeń z zakresu małej motoryki, przestaje unikać zabaw precyzyjnych.

Widać więc bardzo wyraźnie, że zajęcia artystyczne, plastyczne, muzyczne, twórcze, mają niebagatelny wpływ na to, jak przebiega rozwój młodego człowieka. Należy zauważyć, że zapewniają one również dużo atrakcji dzieciom oraz sprawiają, że pobyt w przedszkolu jest dużo ciekawszy i przyjemniejszy.

Żeby jednak utrwalać efekty pracy w przedszkolu, warto ćwiczyć z dzieckiem w domowym zaciszu. Pomocne będą tutaj kredki, farby, nożyczki, plastelina oraz…. poczucie humoru. Chodzi przecież o to, żeby miło spędzić ze sobą czas.

Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz