Dziś 2 kwietnia Światowy dzień AUTYZMU. Co roku IBMek zaświecał się na niebiesko dla autyzmu, tym razem jesteśmy „zamknięci” w domach, dlatego przypomnijmy sobie czym jest autyzm. *Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają trudności w zakresie nawiązywania i podtrzymywania interakcji, społecznych, komunikowania się oraz aktywności, zachowań oraz zainteresowań – stają się one stereotypowe, powtarzalne i ograniczone. *Autyzm u każdego dziecka wygląda inaczej. Trudności mogą przybierać różną postać i mieć zróżnicowane nasilenie – od lekkich po bardzo głębokie. * Przyczyny autyzmu nie zostały dotąd poznane. Wiadomo jednak, że etiologia obejmuje działanie wielu czynników, prawdopodobnie zróżnicowanych w przypadku poszczególnych osób. * W ostatnich latach w wielu krajach na świecie odnotowuje się znaczący wzrost liczby osób, u których zdiagnozowano autyzm. SYGNAŁY AUTYZMU: + niestandardowa zabawa zabawki + trudności w budowaniu relacji z innymi + brak akceptacji zmian + nieadekwatny płacz lub uśmiech + nadaktywność lub pasywność + nad- i podwrażliwość na dźwięk i światło + niezwykłe przywiązania do przedmiotów + brak mowy lub duże trudności z mówieniem Czego potrzebują dzieci z Autyzmem? Akceptacji Uczuć Tolerancji You know Zrozumienia Miłości – czy możesz im to dać?