Niepubliczne przedszkole Kids Island

Pomagamy wszystkim dzieciom rozwijać swój potencjał oraz wyobraźnię!

Dziecko bardzo chce być dobre!

Jeśli nie potrafi – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”

Codziennie budujemy dziecięcą pewność siebie, kreatywność i wzajemne zrozumienie oraz wychowujemy poprzez zabawę.

Jesteśmy tu dla dzieci!

Kształtujemy pozytywne relacje i dobre nawyki

Niepubliczne Przedszkole Kids Island zostało stworzone z myślą o wszystkich rodzicach , którzy stawiają większe wymagania placówkom oświatowym. To miejsce jest nie tylko Przedszkolem, w którym dzieci się uczą, bawią, odbywają zajęcia dodatkowe. To miejsce to: domowa atmosfera, wykwalifikowana kadra, troska i indywidualne podejście do każdego dziecka.

Jesteśmy dla rodziców!

Doceniamy Wasze zaufanie i wsparcie

Cenimy sobie współpracę z rodzicami, ale dobro dziecka stawiamy ponad wszystko. Stworzyliśmy miejsce, gdzie nie można się nudzić, gdzie dziecięca ciekawość jest doceniana. W Przedszkolu mamy trzy grupy 5,6 latki, 4 latki i 3 latki. Warunki lokalowe są bardzo dobre, posiadamy 3 sale, jedna z nich wyposażona jest w dwie toalety, a dla starszych grup toaleta znajduje się na korytarzu.

Mamy szatnię z toaletą dla gości, zaplecze kuchenne oraz dobrze wyposażony plac zabaw. Współpracujemy z doświadczoną firmą cateringową, która specjalizuje się w cateringu dla dzieci.

Jesteśmy nowoczesnym przedszkolem

Dbamy o wykształcenie dzieci i podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej.

  • zapewniamy prawidłową opiekę, ochronę przed przemocą i poszanowanie godności osobistej każdego dziecka,
  • przygotowujemy wychowanków do podjęcia nauki w szkole,
  • współdziałamy z rodziną wspierając ją w wychowaniu dziecka,
  • wspomagamy indywidualny rozwój dziecka z wykorzystaniem jego możliwości psychicznych, fizycznych oraz własnej inicjatywy.

Cała kadra pedagogiczna dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenia jakości pracy z dziećmi. Nauczycielki uczestniczą w różnego rodzaju kursach i warsztatach. Umiejętnie diagnozują potrzeby dzieci. Praktycznie wykorzystują wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania, stosują zróżnicowane i aktywizujące metody pracy.