Szanowni Rodzice!

Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) zmieniające dotychczasową ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, której tytuł na mocy tychże zmian otrzymuje brzmienie „O przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich” (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.). W Niepublicznym Przedszkolu Kids Island we Wrocławiu obowiązują Standardy ochrony małoletnich.

Od początku działania placówki, najważniejszą zasadą wszystkich działań podejmowanych w Naszym Przedszkolu zarówno przez pracowników, jak i współpracowników było działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Każda zatrudniona osoba oraz każdy współpracownik ma obowiązek traktować dziecko z szacunkiem oraz uwzględniać jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez kogokolwiek wobec dziecka przemocy, w jakiejkolwiek formie. Zasady te zostały teraz sformalizowane w formie odrębnego dokumenty. Treść Standardów ochrony małoletnich znajduje się poniżej i każdy może się z nią zapoznać.

DOKUMENT DO POBRANIA